بسم الله الرحمن الرحیم

طلب العلم علی کل مسلم فرضیه

فخر ومباهات دیگری، اوراق تاریخ علمی شهرستان اقلید را آذین بست.

نخبه ی فرهیخته و گرانمایه

جناب آقای دکتر محمد علی همتی

شنیدن خبر درخشش آمیز شما در زمینه علوم قرآنی وحدیث،فقه واصول در هشتمین جشنواره بین المللی فارابی ودریافت نشان افتخار آمیز از ریاست محترم،جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی سال حالمان را بیش از بیش متحول کرد.

موفقیت علمی شما،برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان جامعه علمی و دانشگاهی ایران افزود وجلوه ای دیگر از ظرفیت و قابلیت بی پایان شما را در فتح قله های افتخار هویدا ساخت.

آری، باید شایستگان بر صدر نشینند وقدر ببینند.

اینجانب با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و بر حسب وظیفه،درخشش غرور آفرین وتحسین برانگیز شما را شاد باش گفته و آینده ای روشن،قلمی رسا و اندیشه ای ژرف برایتان خواستارم.

باتقدیم احترام

احمد زرین کلاه-عضو شورای اسلامی شهر