Thursday 19 July 2018 | پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

نمایش ایده های خلاقانه دانش آموزان در شهرستان اقلید

نمایش ایده های خلاقانه دانش آموزان در شهرستان اقلید

جشنواره جابر ابن حیان با هدف گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین دانش آموزان در اقلید برگزار شد .

دریافت