Monday 25 September 2017 | دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار
تبلیغات

در دومین جلسه مرکز نوآوری شهرستان اقلید تأکید شد

لزوم تجمیع شرکت‌های فن‌آور، نوآور و دانش‌بنیان اقلید در یک مرکز

در دومین جلسه مرکز نوآوری شهرستان اقلید بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع برای این مرکز و شناسایی و تجمیع واحدهای فن‌آور و شرکت‌های دانش‌بنیان این شهرستان در یک مجموعه واحد به منظور بهره‌گیری بهتر از امکانات تأکید شد.

اخبار شهرستان